ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ «16 ДНІВ ПРОТИ НАСИЛЬСТВА»

Опубліковано: | 22.11.2021

Щорічно з 25 листопада до 10 грудня проводиться Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Метою її проведення є підвищення рівня обізнаності населення з питань попередження насильства в сім’ї, привернення уваги громадськості до проблем подолання насильства в сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, формування свідомості населення щодо нетерпимого ставлення до насильства.

Дати початку та завершення акції вибрані не випадково. Вони створюють сим-волічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням прав людини.

Шістнадцятиденний період кампанії охоплює наступні важливі дати: 25 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок, 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом, 2 грудня – Міжнародний день боротьби з раб-ством, 3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливо-стями, 5 грудня – Міжнародний день волонтера, 6 грудня – Вшанування пам’яті сту-денток, розстріляних у Монреалі, 9 грудня – Міжнародний день боротьби з коруп-цією, 10 грудня – Міжнародний день прав людини.

Сьогодні проблема домашнього насилля є досить поширеною у вимірі сучасного соціального простору, а також однією з найбільш розповсюджених у світі форм порушення прав людини. Домашнє насилля вважається серйозною проблемою в кожній країні, де вивчається це питання. Такого насилля зазнають жінки всіх вікових і соціально-економічних груп. Сам термін «домашнє насилля» на сьогодні є досить поверховим. Недостатнім є розуміння того, що міститься у понятті «насилля», коли говориться про застосування його у родині між її членами. Найчастіше під домашнім насиллям розуміють безпосереднє застосування насилля одного члена сім’ї по відношенню до іншого, наприклад, насилля батьків над дитиною, дорослої дитини над батьками тощо.

Існує широко розповсюджений міф, що насильство в родинах – це проблема тільки неблагополучних родин, і, майже завжди, сімейне насильство пов’язане з пи-яцтвом і бідністю. Однак це зовсім не так. Насильство властиве для всіх соціальних груп і не залежить від економічного становища родини в цілому. Жертвою домашнього насильства може стати будь-хто: жінка, яку постійно лає і б’є її чоловік, дівчинка-підліток, що страждає від переслідувань, хлопчик, якого лупцюють батьки, старенька бабуся, що її ненавидять власні діти.

Закон розрізняє такі види домашнього насильства: фізичне насильство в сім’ї – це навмисне нанесення побоїв, тілесних уш­коджень одного члена сім’ї іншому, яке може призвести чи призвело до по­рушення нормального стану фізичного чи психічного здоров’я або навіть до смерті постраждалого, а також до приниження його честі та гідності. Сексуальне насильство в сім’ї – це примушування до небажаних статевих стосунків у родині. Психологічне насильство в сім’ї – це насильство, пов’язане з тиском од­ного члена сім’ї на психіку іншого через навмисні словесні образи або по­грози, переслідування, залякування, які доводять постраждалого до стану емоційної невпевненості, втрати здатності захистити себе і можуть заподі­яти або заподіяли шкоду психічному здоров’ю. Економічне насильство в сім’ї – це навмисні дії одного члена сім’ї щодо іншого, спрямовані на те, щоб позбавити постраждалого житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які він має законне право.

Домагання – це не комплімент

Жінка – не тільки «берегиня»

Переслідування –  це не кохання

Не існує «дівчачих» чи «хлопчачих» видів спорту

Все відео – https://www.youtube.com/channel/UCysCN-5GnOU2jkPDmFlllPw/videos